Baklan İlçesi web Sayfası

BAKLAN BELEDİYESİ

    

Tarih İçinde Baklan Belediyesi

Baklanın Belediyesinin Belediyelik unvanı alması ve kaza olması 1851 yılından önceye dayanıyor. Şöyle ki; İstanbul Başbakanlık Osmanlı arşivi MVL,242/34-2 numaralı ve 23 Ekim 1851 tarihli yazısında şöyle yazılmaktadır “. Baklan kazasının karahisardan (Afyon) ayrılarak Denizli’ye bağlanması gerektiği hakkında Hüdavendigar (Bursa) valisi Baklan Kazası idare meclisinden geçen yazılar meclis-i valaya (Bakanlar kuruluna) gönderilmiştir bu konuda görüşleriniz beklenmektedir.” yazı böyle devam etmektedir.

Baklanın 1990 yılından önce kaza olduğunu 23 Ekim 1851 tarihli bu belge ispatlıyor. 

 Baklan 1885 yılında Kaza sıfatını kaybederek nahiye ye dönüştürülmüştür. 1930 yılında Adliye ve Belediye de kaldırılmıştır. 1953 yılında Belediye Yeniden Kuruldu.1955 yılında da ADLİYE yeniden kuruldu.  O zamanlar Baklan’ın adı Dedeköy idi. 

 O yıllar da Kaymakamlık ve Kaymakamlığa bağlı birimler Adliye ve Jandarma Karakolu ise şimdiki İlçe Emniyet Amirliği polis karakolunun olduğu yerde idi. 

  1953 senesinden Şimdiye kadar gelip geçmiş Belediye Başkanlarını sıralayacak olursak şöyle yazabiliriz.

1954-1960 Arası  Ramazan KÜÇÜKARPACI

1960-1965 Arası İhtilal Başkanları

1966-1973 Arası İbrahim KIRDÖK

1973-1977 Arası Halil İbrahim DEMİRDÖĞER

1977-1979 Arası Hüsamettin TUYJİ

1979-1980 Arası Halil İbrahim DEMİRDÖĞER

1980-1984 Arası İhtilal Başkanları ( Belediye  Muhasibi Şemsettin DOĞRU,  Doktor Nadir BENLİ, Banka Müdürü Saraç Bey)

1984-1989 Arası Ali YAPSU

1989-1990 Arası Hüsamettin TUYJİ

1990-1994 Arası CELAL TUYJİ

1994-1999 Arası Celal TUYJİ

1999-2004 Arası Ayhan DEMİRDÖĞER

2004-2009 Arası Ayhan DEMİRDÖĞER

2009-2014 Arası İsa KARAÇOLAK

2014-2019 Arası Yusuf GÜLSEVER (Görevi Devam ediyor…!)

 Ramazan KÜÇÜKARPACI: 1954-1960 da iki dönem o başkanlık yapmış, 1960 ihtilâlında görevden almışlar.

 O zamanlar seçim şekli biraz değişik imiş. Halk belediye meclisini seçer, meclis ise Başkanı seçermiş.

 1960-1965 arası İhtilâlın görevlendirdiği kişiler başkanlık yapıyor.


İbrahim KIRDÖK:1966-1973 arası Belediye başkanı oluyor. Mevcut Belediye Hizmet binasını yaptırdı. Belediyenin önündeki Çamları ve çarşıdaki ağaçları diktirdi. Kullanmakta olduğumuz Baklan Sağlık Ocağının İmece usulü ile halkın yardımlarıyla Hastane olarak yapılmasına vesile oldu.

         Halil İbrahim DEMİRDÖĞER: 1973- 1977 yılları arasında 1. Başkanlık döneminde; Bahçeler Caddesine kanalizasyon yaptı. Şu anda kullanılan Sinema Salonunu yaptı. Baklan Ziraat Bankasının olduğu Binayı Bodrum ve zemin kat olarak yaptı. Cumhuriyet İlkokulu Ortaokulu)nun İmece usulü ile halkın yardımlarıyla yapılmasına vesile oldu.


          Hüsamettin TUYJİ: 1977- Mayıs 1979 arasında; - Belediye ye 1 Adet kamyon  ve 1  Adet
Kepçe aldı. Belediye Tanzim satış Mağazası ( Marketi)açtı.- Baklan’a TEKEL Açtırdı,   Kütüphane Açtırdı, Ziraat Bankası Açtırdı, 30- 35  genci memur ve işçi yaptı, Baklan Sağlık Ocağını Yataklı hasta kabul edebilen Hastane haline getirdi….! -   Cumhuriyet Meydanı yanına (Yusuf Gülsever döneminde yıkılan ) Umumi Tuvaleti yaptırdı.

(Mayıs 1979 da Başkanlıktan önceki bir suçtan aldığı ceza nedeniyle Cezaevine girdiğinden Başkanlığı düştü.)

 Halil İbrahim DEMİRDÖĞER: 1979 yılında yapılan ara seçimle  2. Kez  Başkan oldu.12 Eylül 1980  ihtilalından sonra  da görevden alınıyor.

 1980-1984 arası İhtilâlın görevlendirdiği kişiler  başkanlık yapıyor.

 

Ali YAPSU: 1984-1989 Belediye başkanı oldu. (şu andaki belediye meclis üyesi). Taşlan Suyunu cazibe ile Baklan’a getirdi. Sonradan satılmış olan 4 daire Lojmanı, Önder Kızıltaşın dükkanının olduğu binayı, fırının olduğu binayı, Aşevi ve Sinanın Büfesinin bulunduğu binaların Temelini(Dere üstünü örttü) Eski Pazar yerini, Yine Kaymakamlığın bitişiğindeki Yıkılan Binaların 1. Katıyla okullar caddesine Kanalizasyon yaptırmış ve Baklan’da Kilit taş döşeme işlerini başlatmış.  


Hüsamettin TUYJİ: 1989-1990 arası, 1989 seçimlerinde “Ben, Baklan’ı ilçe yapacağım diye aday oldu. “Baklan İlçe Olsun İsterse Allah benim canımı alsın, Yeter ki Baklan İlçe olsun..!” dedi. 26 Mart 1989 günü yapılan seçimde Baklan halkı Hüsamettin TUYJİ’yi Yeniden Belediye başkanı seçti.  Başkan Turist;  İlçelik hazırlıklarına başladı. İlk önce, Hükümet Konağını Tamir ettirdi.,Belediye Aile Çay bahçesini Yaptı, Park Kahvesi bahçesini düzenledi,Cumhuriyet Meydanını düzenleyip yaptı…!

   8 Mayıs 1990 tarihinde bu Heyetle zamanın Başbakanı Sayın Turgut ÖZAL’a çıkarak,  20 Mayıs 1990 tarihinde Baklanımızı İlçe yaptı….!

   11 TEMMUZ 1990  tarihinde Gece  Zamanın Bayındırlık Bakanı Sayın Cengiz ALTINKAYA’ya   Lisemizin temelini attırdı, Limak-Hüsamettin TUYJİ LİSESİ Binasının Limak Şirketi tarafından yapılmasını sağladı.

    1990 Ağustos’unun ikisi ya da üçünde Baklan’a savcıyım diye birisi geldi. O kişi Savcı değilmiş,  sahteymiş onu karşılamak için törenler yapıldı. Savcı sahte çıkınca mahcup düşen, zaten kalbi hasta olan Hüsamettin Tuyji  6 Ağustos 1990 tarihinde, Kalp Krizi geçirerek aramızdan ayrıldı..!  


Celal TUYJİ :15 Kasım 1990 dan 18 Nisan 1999 tarihleri arasında;            

 Başkan, Turist’in Ölümü ile boşalan, Baklan Belediye Başkanlığı için; İlçelik faaliyete geçirilsin Baklan Hizmetlerden geri Kalmasın diye Baklanın ileri gelen yaşlıları o zaman 25 yaşında olan Celal TUYJİ’yi Aday yaptılar.

 Ara Seçim olacağından,  Aday Celal TUYJİ’nin talepleri Hükümet tarafından, hemen karşılanıyordu. Çeşitli tarihlerde Celal TUYJİ  Heyetlerle Ankara’ya giderek

 1990 yılı Eylül Ayına kadar Stabilize Karayol olan 9 km.lik, Baklan-Dağal-Konak yolunu Asfaltlattı. Yine, Dağal Kasabasının, Okuldan çarşısına kadar da, içini de asfaltlattı. Baklan’da  PTT’ye 500 lük Telefon Santralı kurdurarak,  O zaman ki Dağal Köyünü  Hizmet yönünden  Hiç ayrım yapmadan, Baklan ile birlikte, Dağal’ıda  1990 yılı Eylül-Ekim Aylarında Otomatik telefona kavuşturdu.

    Yine Aynı dönemde; Dağal’ın İçme suyu Şebekesi İhalesi yaptırılıp,    Dağal’ın İçme suyu Şebekesi yapılması sağlandı.  Dağal İlköğretimin Binasının Yapılması İhale ettirildi, daha sonra bina yaptırıldı ve Dağal’lı Çocuklarımızın okuması için hizmete sokulması sağlandı.

     20 EYLÜL 1990 tarihinde 30 kişilik heyetle Ankara’ya Giderek, Başbakan vekili Mehmet KEÇECİLERİ ziyaret ederek, İlçelik kuruluşunun başlatılmasını sağladım. Baklan’a  İlk Kaymakamı Tayin ettirip göreve başlattırdım.

   11 Kasım 1990 tarihinde yapılan, Ara seçim de Baklan Halkı…! 25 Yaşındaki Celal TUYJİ’ye 918 Oy vererek, Baklan’a Türkiye’nin En genç Belediye Başkanını seçti…!

        İlçeliğin Baklanda kurulmasının, Kurucu Belediye Başkanı oldum. Baklan da var olan kurumlara ilave olarak; Kaymakamlık Başta olmak üzere; Adliye,  Maliye, PTT İlçe Müdürlüğü,  Tedaş İlçe Şefliği,  İlçe Jandarma Gibi,   İlçeliğin Ana Kurumlarını,   İlçemizde teşkilatlandırıp, İlçeliğin 01.01.1991 Tarihinde Resmen faaliyete geçirerek, Sizlere Hizmet vermesini sağladım. 

                1990 Yılında Temeli Gece Atılan Lise Binası İnşaatına, 1 yıl gibi bir sürede binayı bitirtip, 1991 Eylülünde bitirilip Açılışı yaptırılarak, gençlerimizin eğitimine sunulması sağlandım.

      1991  Yılında,  Kaymakamlık Lojmanının Yaptırılmasını sağladım.

      1992-1993 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığına, Jandarma Bölük Binası ve 10 Adet Lojman yaptırdım. 

      40 Yıllık Belediyemize İLK İTFAİYE’yi 1992 yılında yaptırdım.

ÇAĞDAŞ YERLEŞİMİN TEMELİ, ALT YAPIYLA, BAŞLADIĞI DÜŞÜNCESİNDEN HAREKETLE,

25.000  Nüfuslu İlçe Merkezi  öngörerek - İmar Planımız içerisinde 38 km. İçme suyu Şebekesi yaptırdım, 200’er Tonluk 2 Adet Su Deposu yaptırdım. 3 Adet 150 m. Derinliğinde İçme Suyu Kuyusu Sondajı yaptırdım.

  - Belediyeden 1 kuruş yolluk ve harcırah almadan, Kendi paramla, Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre deki 125 adet Gurbetçi ailelerimizden Yardımlar

Toplayarak, Belediyemize 1 Adet  Paletli Ekskavatör EDER ve 2 Adet de Kamyon kazandırdım. 

      Kazı işlerini kendi ederimizle yapıp,   Kurduğum Büz tesisinde ürettirdiğim Büzleri de İlçemizin Kanalizasyonunun yapımında kullanarak, 15 Mayıs 1997  Tarihi İtibariyle, İlçe Merkezindeki Evlerin % 95’inin Tuvalet ve diğer atık suları Yaptığı Kanalizasyon Şebekesine bağladım.                                                                                                         

      Belediyeciliğin Temeli planlı yerleşimdir. Diyerek,  Gelecek 50-60 yılın yerleşim planlamaları yaptım. Bu planlamalar çerçevesinde:  Belediye İmar Planı  100 Hektardan 230 hektara  genişlettim. Bu genişletilmiş İmar Planının  67,5 hektarında 1992 yılında,  66 Hektarı da 1995 yılında olmak üzere, Toplam: 133,5 hektar,   Yani, 1335 Dekar  Taşlık ve verimsiz arazilerden oluşan Alanda   İmar Kanunun 18. Maddesi Uygulaması yaptım. Bu Uygulama neticesinde; 2.000 Adet İmarlı Parsel ürettim.  

     Yol Medeniyettir..! Dedik ve,18. Madde Uygulanan Alan İçerisinde 14.750  m. yol açtım.               

     18. Madde Uygulamasıyla açılan Uğur Mumcu Bulvarı Yapım İnşaatı esnasında, Yarık kaşın Mezarının yanına, 1993 Yılında, İlçe içinden geçen Dereye 25 m. Boyunda 3 m. X 3 m. Ölçülerinde,  1 Adet Menfez yaptım.  Bu menfez için gerekli olan 3.000  m3   dolgusu yapılarak,  İki Mahalle birbirine bağladım. Yine, 

      Aynı Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Eski Boğa barınağının olduğu dereye de, 60m. Boyunda,  1m. Çapında Demirli büz döşenerek yağmur suları Dereye Sevk edildi. Aynı yere,   

      18. Madde Uygulamasıyla 1993 yılında Arsa işlemi halledilen Futbol Sahasından Belediyemiz imkânlarıyla  Alandan  alınan 17.800 m3 Hafriyatla Uğur Mumcu Bulvarının Dolguları yapılarak, Uğur Mumcu Bulvarı  ham halde tamamlandı.

     Futbol Sahası Yapımı için; 1998 yılının Nisan ayında Spor Bakanlığından  750 milyon TL ödenek çıkarttım. İl Özel İdaresinden de Tel Örgüsünü yaptırdım. Sahamızı yapıp Gençlerimizin Hizmetine sundum. 

      Gökpınar, Aile Çay Bahçesi, Mini Hayvanat Bahçesi, Çocuk Oyun Alanı ve Aile Lokantası yapılmak üzere, Ağaçlandırıldı, Bina  inşaatı başlatıldı. Binanın kabası yapıldı…!   

       İlçemizin Denizli Girişi 1993 Yılında  Genişletilerek Çift Yol haline getirildim.

      Çınarların Olduğu yerler1993 de İstimlâk edilerek 20 Mayıs Meydanı’nın Düzenlemesi ve 4 Adet Dükkânı yaptım

       Harıl Yolu 1995 yılında Köy Hizmetleri Yol Ağına aldırıldım. 1996 Yılında  Yol Genişletme Çalışmaları ve Yola Gerekli Menfezleri kondu ve  kumlaması yapılarak stabilize yol haline getirtildi.

       PTT Müdürlüğü Merkezi Binasını 1994 de programa aldırılıp İhale ettirildi. 1996 da bitirerek Halkımızın hizmetine sunuldu.

       Telekom’un Telekomünikasyon Fiber Optik Hatları 1996 Yılında Yeraltına aldırdım.    

       Zamanın Dağal Belediye Başkanı Sayın Şerif METİN ile 18. Madde Uygulaması için gerekli teknik bilgi paylaşımı ve yardımlaşma yaparak,  Dağal’da  18. Madde Uygulaması Yapmasına ve Dağal halkının bu hizmetlerden yararlanmasına vesile oldum. 

      Çevre Bakanlığından; Belediyemize Hibe Olarak;   1 Adet Traktör ve 1 adet Römork ile  1 Adet Çöp Kamyonu Hibe aldım. 

       1997 yılında;  Uğur Mumcu Bulvarı, Denizli Caddesi, Şehit Arif KARAOBALI Caddesi, Hüsamettin-dede Caddesi, Bahçeler Caddesi, Çeşmeler Caddesi, Gökpınar Caddesi, Şehit Hasan KARATEKE Caddesi, Okullar Caddesi, Lise Caddesi, Tuğcular Caddesi, Hüseyin bey Sokak  ve   Numan Sokak, olmak üzere;       İlçe içi yollarımızın  Toplam  55.000 m2’lik  Yol Stabilize malzemeyle yapılıp Asfaltladım.

      1997 yılında  tüm ilçe genelindeki Gençlerimizin 150 -200 tanesini  Organize Sanayi ve diğer işyerlerinde Tekstilde işe yerleştirdim.

    1997 Yılında Ülkemizin zenginlerinden bazılarına mektup yazarak, Belediyemize yardım etmelerini istedim. Bunun sonucunda, İş Adamı Sayın Selçuk Yaşar’ın o zaman Sıfır Ford Transit Minibüs parası olan 5 Milyar TL’yi  Belediyemize HİBE Etmesini sağladım. O para ile Belediyemize 1 Adet Ford Transit  14 +1 Minibüs  aldım.  Daha sonraları da  Belediye ye  kişisel Kefilliğimle  alınan Kredilerle de alınan Minibüslerle birlikte, Belediye ye 4 adet Minibüs Alıp, Belediyenin Denizli’ye yolcu taşımacılığına başlattım.

    8 Yıl 5 aylık Belediye Başkanlığı süresi içerisinde toplam 68 kişiyi Devlet Dairelerine Memur ve Kadrolu işçi yaptım.

    1998 yılında İlçemiz Merkezinde Asfalt olmamış Toplam 60.000 M2 Yolların Asfaltlanması için Filler Mucur ile yapılıp 1999 yılında asfaltlamak üzere yapılıp hazırlandı.

     Baklan- Bozkurt  Yolunun, Baklan-Mecidiye arası 13 KM. Yol 1998 yılında Asfaltlanması  sağlandım.

     İnsan Hayatında ve Bir yerleşim yerinin gelişmesinde enerjinin önemi büyüktür. Bu nedenle, 1998 yılında İlçemiz Merkezinin Tüm elektrik Şebekesi yenilettirildim.                                                                                      

     Kaymakamlık Binasının bitişiğindeki Belediye Binasının 700 m.2’lik 2.Katı yaptım. Kaymakamlık Binası yapılmadan önce Tapu, Tedaş ve Maliye yıllarca halkımıza o binada hizmet verdiler. 

     Yine aynı binanın bir kısmı sadece mobilyası ve teşrifat yapılarak faaliyete geçirilebilecek seviyede,  8 odalı Belediye OTELİ olarak yaptım.

Baklan’a ilk içme Suyu Keçi Pınarı adında Kıbrıslı Hâkimin önderliğinde gelmiştir.

Baklan’a  Elektrik ilk defa 1969 yılı Ekim ayının başında geldi.

Kuzuluk Kaynaklarından Cazibe ile gelen Su şebekesi 60 lı yıllarda Halil İbrahim KIRDÖK zamanında yapılmış. 

Baklanın  imar planı 1981 yılında yapıldı onaylandı.  

Hastane (Sağlık Ocağı) İnece ile halkın yardımlarıyla yapıldı ve  Halil İbrahim KIRDÖK zamanında 1973 de açılışı yapıldı.

 Baklanda 6 tane cami 2 tane ilkokul 1 tane Ortaokul 1tane hastane 20 tane ova ve dağda çeşme 8-10 tane de köprü halkın yardımları ve imece usulü ile yapılmıştır

Yukarıdaki bilgileri; benim için, Belediye Başkanları ve hizmetleri hakkında bilirkişi olarak gördüğüm Celal Tuyji’den aldım. Yani kaynak olarak onu gösteriyorum ve  bu yazısının buraya kadar ki bölümünde;  şurasında yanlış var şeklinde herhangi birisi başka fikirde ise alttaki yorumları kullanarak veya iletişim sayfası üzerinden doğrusunu yazarak bana ulaşabilir.

Yine, Hayatta olan Başkanlarımızın bizzat kendileriyle yaptığımız söyleşideki anlatımlarından, Merhum olmuş Başkanlarımızın da Baklan’a kazandırdıkları  hizmetleri hakkında yakınları ve Baklan halkından zamanın tanıklarıyla yaptığımız söyleşilerimiz sonucunda edindiğimiz bilgileri derlediğimizde Başkanlarımızın Hizmetleridir.

  Ayhan Demirdöğer 1999-2009 kazandı Ayhan Demirdöğer Baklan’ın çevre düzenlemesini, neredeyse Baklanın yollarının % 80’nini o yaptırdı. Şimdiki kaymakamlığın oradaki caminin yapılmasına sebep olanlardan birisi, ulaşım sorunlarına çözüm üretti ve iki tane de köprü yaptırdı.


İsa Karaçolak:2009-2014 yerel seçimleri kazandı. Telefon ederek kendinse soruldu: Baklan ilçesi için kayda değer neler yaptırdınız?

- Baklan İlçesi halkına siyasi düşünceleri veya tutkuları bıraktırıp tek yumruk haline getirdim

- Baklana atık su arıtma tesisi yaptırdım

- 12 km. kilit taşı döşettim.

- Kanalizasyon döşettim.

-Baklan ve köylerinde haşere ile mücadele için haftalık zehirleme yaptırdım.

- Boğaziçi Göletini yaptırdım.

- 3 km su şebekesi döşettim.

- Baklandan uşak asfaltına giden tali yolu genişletip stabilize yaptırdım.

- Sarı kayadan yatay sondaj yaparak cazibeli 5 km su şebekesi döşettim

- Çomaklı ve Çorkullu göletleri için talepte bulundum.

- Belediye için Bir Kepçe, bir hizmet aracı aldım ve bir çöp aracı aldım.

-Saylan Bölgesinde arazi toplulaştırması yaptırıp Manisalı Piya şirketinin dünyanın en büyük kiraz bahçesinin yapılmasına vesile oldum. Böylelikçe az da olsa Baklanlılar için bir işçi istihdamı yaptırmış oldum.

- Baklanda sosyal faaliyetler alanında çalışmalar yaptım.

-Bütün bunlar yapılırken harcamaların çoğunu cebimden yaptığım için bankaya bir sürü borca girmişim ve hala emekli aylığımdan kesiliyor ve ödüyorum.

 Not: Yukarıdaki yazı ele alınırken hala sağ olan tüm belediye başkanları ile irtibata geçilerek ve sorularak yazılmıştır. Yine de bu yazıya şöyle bir şeyinde ilave edilmesi gerekir veya şurası yanlış olmuş gibi bir iddiası olan varsa. Bana bu sitenin iletişim sayfasından ulaşarak iddialarını yazabilirler.

Hayrettin Aslan.

 


 

 

 

 

 

atakoybaklan.tr.gg
ÇOK OKUNANLAR
Kaybettiklerimiz   Kanaat Önderleri
Geleneklerimiz Hüsamettin dede türbesi
Baklan Esnafları Öğretmenlarimiz

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol