Baklan İlçesi web Sayfası

Projeler Yusuf Gülsever

BAKLAN BELEDİYE BAŞKANI ADAYI YUSUF GÜLSEVER'İN BEYANATI

Hangi konumda olursak olalım gelin, bir olalım, beraber olalım birlikte Baklanlılar olalım ve Baklan yöremiz için çalışalım.

1. Baklan İlçe, Belde ve Köylerimizde hizmetlerin yürütülmesinde birliktelik ve katılımcılık ön planda tutulacaktır.
2. Bize bu ülkeyi ve bu toprakları bahşeden ecdadımızın ve şehitlerimizin anısına maddi ve manevi değerlerimize ve var olan eserlerimize sahip çıkılacaktır. 
3. Aile büyüklerimiz her zaman başımızın tacı ve talepleri önceliklerimiz arasında olacaktır.
4. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kreş, gençlerimizin okul, ulaşım, barınma, burs ve sosyal aktiviteleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması hususunda daima yanlarında olunacaktır.
5. Gençlerimizi geleceğe hazırlamada ve iş imkanlarına kolay ulaşımlarında destekleyici tedbirler alınacaktır.
6. İlçemizin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri hazırlanarak uygulamaya konulacak olan projelerle insanlarımızın hizmetine sunulacaktır.
7. Hükümetimizin ve icracı bakanlıklarımızın ulusal ve yerel bazda uygulamaya koyduğu aile, yöre ve ülke ekonomisine katkı veren proje kaynaklarının Baklan ilçemize kazandırılmasında etkin faaliyetlerde bulunulacaktır.
8. Başta yerel yatırımcılar olmak üzere müteşebbislerimizin yöreye yatırım yapmalarında önlerini açıcı, işlerini kolaylaştırıcı alt yapı için gerekli olan tedbirler alınacaktır. 
9. Gelir getirici, istihdam yaratıcı tarım-sanayi tesislerin bölgemize kazandırılması yönünde aktif çalışmalar sürdürülecektir.
10. Tüm yerleşim birimlerinde halkımızın yeterli, güvenilir, sağlıklı gıda ve içme suyuna erişimlerinde aralıksız hizmet verilecektir.
11. Elektrik ve elektrifikasyon kullanımında yaşanan eksiklikleri giderici projeler üretilecek ve uygulamaya konulacaktır.
12. İlçemizde rüzgar, biyogaz, güneş gibi doğal enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji konusunda yaşanan eksiklikleri giderici projeler üretilecek ve doğalgazdan yararlanma konusunda aktif çalışmalar sürdürülecektir.
13. Halkımıza sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması, yaşlı ve hastalara evlerinde her türlü bakım hizmetlerinin eksiksiz verilmesi temel görevlerimizden olacaktır.
14. Ulaşımda güvenli, standartlara uygun, daima bakımlı yerleşim birimleri arası ve arazi kullanımında tarla içi yol ağları oluşturulacaktır.
15. İhtiyaç duyulan yerlerde yeni yerleşim alanları için plan ve projeler üretilecek, mevcut konutların modernizasyonu ve yeni konutların inşası konusunda vatandaşlarımıza destek ve kolaylık sağlanacaktır.
16. İnsanlarımızın sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda toplu yaşam yerleri, rekreasyon alanları, pazaryeri ve spor kompleksleri tesis edilecektir.
17. Baklan ilçemizi ve yöremizi temsil edecek spor kulüplerinin faaliyetlerine katkı ve destek sağlanacaktır.
18. İlgili Bakanlıklar ve Pamukkale Üniversitemizin yönetimi ile işbirliği sağlanarak yörenin ihtiyaçlarına cevap verecek dallarda mesleki liseler ve yüksekokullar açılması hedeflenmektedir.
19. Gizli istihdamın bir parçası olan ve aile içinde çalışan kadınların el becerilerinin geliştirilmesi, sağlık, çocuk yetiştirme, kadın hakları ve aile danışmanlığı konularında kendilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim merkezleri oluşturulacaktır.
20. Ailelerinin gelirlerine katkı sağlamak amacıyla çalışan üretici kadınlarımızın üretim ve pazarlamayla ilgili sorunları ile sosyal, ekonomik ve çalışma koşullarına ilişkin karşılaştıkları zorluklara çözümler üretilecektir.
21. Tarım Teşkilatımız ve Üniversitelerimizle birlikte hazırlanan ve çiftçimizin hizmetine sunulan Baklan Ovası Toprak Haritası kriterleri de dikkate alınarak arazi kullanım kabiliyetine göre bölgede getirisi yüksek olan yeni potansiyel ürün desenleri oluşturulmasına ve üretilen ürünlerin pazarlanmasına katkı verici tedbirler alınacaktır.
22. Üreticilerimizin yeni teknolojilere erişimlerinde, makine ve girdi kullanımında kolaylık sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
23. Çiftçilerimizin bol, kaliteli ve güvenilir üretim metotlarının kullanımının teşviki ile birlikte birim alandan birim ağaçtan ve birim baştan daha fazla verim elde edecek alt yapı tedbirlerine ağırlık verilerek çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.
24. Yerleşim birimlerimizde hayvan yetiştiricilerimiz için yeni tesis alanlarının oluşturulmasında modern hayvan barınaklarının projelendirilmesi ve inşasında teknik destek verilecektir. 
25. Yörede büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılık üretiminin teşviki yapılarak hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı verilecektir.
26. Bitkisel ve hayvansal üretimde ve halka arz edilen işlenmiş ürünlerde marka olma konusunda çalışmalar sürdürülecektir. 
27. İlgili kurum ve kuruluşlarla, sulama birliklerim ve diğer çiftçi örgütlerimizle işbirliğine gidilerek üretici ve yetiştiricilerimizin yeraltı ve yerüstü (Büyük Menderes Nehri) su kaynaklarından yararlanmalarında ve basınçlı sulama sistemlerinin bölgede yaygın olarak kullanılması hususunda faaliyetlerde bulunulacaktır.
28. Büyük Menderes Nehri ve su havzalarının kirliliğine neden olan uygulamaları ve yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırıcı tedbirleri alınacaktır. 
29. İlçe geneli kanalizasyon sistemi, katı atık depolama ve düzenli çöp toplama ağı kurulacaktır.
30. Tarihin derinliklerinde var olan ve bir kısmı yaşatılan geleneklerimiz daha bir anlamlı ve paylaşılır olacak, mevsimsel kültür-sanat etkinliklerimizi yaşatan organizasyonlar, festivaller ve fuarlar tertip edilerek Baklan ilçemizin zenginliklerinin tanıtımına katkı verilecektir.
31. İnsanlarımızın bilgi ve becerilerinin gelişmesi konusunda çağın getirdiği yeniliklerin teknik ve teknolojilerin bölgeye kazandırılması ve halkın kullanımına sunulması yönünde faaliyetlerde bulunulacak eğitim amaçlı toplantı, kurslar, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlenecektir.
32. Kırsal turizmin teşviki, tarihimizde var olan el sanatlarının sürdürülebilirliği ve ekonomiye kazandırılması konusunda destekler sağlanacaktır.
33. Doğal yapıya uygun bölgelerde yaban hayata yönelik yaşam bölgeleri ve safari alanları oluşturularak bölgeye dikkat çekilecektir.
34. Geçmiş yıllarda daha iyi yaşam koşulları arayışı için göç veren yerleşim birimlerimiz gelişmiş illerde ve ülkelerde olduğu gibi ekonomisi düzgün müreffeh ve çekici yaşanabilir alanlar haline getirilecektir.
35. Bu topraklarda doğan ve yetişen bir şekilde diğer yerleşim birimlerinde yaşayan ancak yüreğinde memleket özlemi duyan vatandaşlarımızın geriye dönüşüm sağlamasında geçici veya kalıcı konut ediniminde kendilerine destek ve imkan verilecektir. 
36. Toplumun hizmetinde olan okullar, camiler, mezarlıklar ve diğer ortak değerlerimiz prestij binalarımız olarak değerlendirilecek ve bakım görecektir.
37. İnsanlarımızın ihtiyaç duyduğu her konuda daima yanlarında olacak işlerini kolaylaştırıcı gezici hizmet timleri oluşturularak aktif görev almaları sağlanacaktır.
38. Baklan ilçe ve yöremizde yakın gelecekte örnek ve model oluşturacak stratejik hedeflerimizin belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde bir ve beraber olalım;
Başta yöre halkımız olmak üzere bilim ve teknik adamlarımızla, kamu, dernek, oda, birlik, kooperatifler, sivil kuruluş örgütleri ve tüm siyasi parti temsilcilerimizle ve bu yörenin yetiştirdiği çok değerli iş adamlarımız, bürokratlarımızla gelin tarihe not düşelim; 
Ortak akıl ve çoğulcu katılımcılık esası ile hizmetlerin daha bir anlamlı yürütülmesi için ayrı gayrı değil hep birlikte Baklan yöremizin geleceğini planlayalım ve uygulamaya koyalım.

Yusuf GÜLSEVER
Ziraat Yüksek Mühendisi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı
Baklan İlçesi Belediye Başkanı Aday Adayı


atakoybaklan.tr.gg
ÇOK OKUNANLAR
Kaybettiklerimiz   Kanaat Önderleri
Geleneklerimiz Hüsamettin dede türbesi
Baklan Esnafları Öğretmenlarimiz

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol