Baklan İlçesi web Sayfası

Hadim Köyünden Çeşitli Bilgiler

Hadim Köyünün tanıtımı baklan Denizli. Denizli, Hadım/KÖYÜMÜZDEN ÇEŞİTLİ BİLGİLER


Sayfa İçeriği:
Sayfa içeriğinnde gezmek için başlıklara tıklayınız
Köyümüzde Soyisimler
Köyümüzde Lâkaplar
Köyümüzde Arazi mevkileri
Köyümüzdeki Kuyular
Şivemiz
Berberlerimiz

        
                KÖYÜMÜZDE SOY İSİMLER

 soyisimler  soyisimler  soyisimler
Acar Demirel Karahan
Akagündüz Demirhan Kösehan
Akgündüz Demirdaş Menevşe
Akbaş Derici Menguaslan
Aktay Döğer Oğuz
Akteke Durgay Orhan
Alacan Dursun Oruç
Alan Dündar Özcan
Alçay Eker Özden
Altın Ekici Özkan
Arpacı Eliş Öztürk
Aslan Erdoğan Pekmezci
Atalay Eren Pire
Avcı Ertuğrul sarıçicek
Aycan Gargatay Sarıgül
Aytekin Gencer Selçuk
Bağcı Gülcan Sepetçi
Balaban Güldalı Sevindik
Balcı Güldaş Şahin
Başkaya Gülhan Şimşek
Bayat Gümüştekin Tekehan
Baydar Gündoğdu Tekin
Bayram Gündüz Tosun
Bilgetekin Işık Tufan
Bozhan Işıklı Tuğcu
Bulut İlbasan Tuğrul
Burak İlhan Turgay
Caner İnan Turgut
Coşkun İnci Türk
Çavdar İzan Türlü
Çetin Kansu Uğurlu
Çiçek Karaduman Ürkmez
Çabuk Kaymaz Vural
Çiftçi Kılınç Yaman
Dedecengiz Koldemir Yıldırım
  Korkmaz  

BAŞA DÖN

 Köyümüzde Arazi mevkileri

Ak-Kepez 
Kanlı sufat
Karaoğlan-Gölü
Kaklık-tepe
Kara geri sırtı
Kazan Kaklık
Kepez-Altı
Kepir
Kesik Başı
Kırmızı-Tarlalar
Kızılcıklı
Koca Bağlar
Koca Kepir
Koca Osman-Gölü
Koca-Tarlalar
Koyun Özü
Köy-tarlaları
Küllük-Tarlalar
Kurt taşı-Altı
Kuru-göl
Macır-Kırı
Mahmut-Mezarı
Mera
Mezar-ardı
Mezar-Önleri
Murat-Kuyusu
Musluk-başı
Orta-kesikler
Pazar-gölü
Pire Gölü
Poyaml-Bağlar
Sarı-Taşlar
Sellikler
Sık-Ağaçlar
Su-çıkmaz
Tas-batanlar
Tantanlık
Taşlı-Bağlar
Tem-özü
Tilki-ini
Toy Önleri
Yeni-bağlar
Yukarı Kepez
Yukarı-kesikler
Yonuz-Damı 
Ak-Tarlalar
Aldır Buba
Annaç Tarlalar
Asmalı
Ayranlık
Azmaklar
Bölük-Kır
Çaputlu
Çatal-tepe
Çavdar Kırı
Çevlik
Çifte göller
Dikili-Taş
Döveratan
Ebe Gölü
Hacı Eyüp-gölü
Han-ardı
Hörü-gölü
Human Ağzı
Irgat-Mezarı
Meler-Bükü
İcikli-Köşesi
İç-yaka
İki-Örenler
İyideli-Dere

 

Kuyu

 

Osman dede kuyusu
 
KÖYÜMÜZDEKİ KUYULAR VE YERLERİ
  Kuyu Adı: Nerde Olduğu
1 Ramazan başkayanın yeni evinin önunde
2 Fatma Kuyusu Karakavuk Gölünün içinde
3 Çatallar Kuyusu Raşit kaymazın evinin yanında
4 Davutlar Kuyusu Davutların Evin önünde
5 Avcılar Kuyusu Hasan tuğcunun Evinin önünde
6 Fatma Kuyusu  Eski Okulun Bahçesinde
7 Hamdiler Kuyusu İnciismailin evinin arkası
8 Gocahafızlar Kuyusu Necatilerin Evinin Önünde
9 İbramdede Kuyusu Postaların evinin Önünde
10 Yörük Kuyusu Gocahafıızların Evinin önünde (Kapandı)
11 Emin Kuyusu Kadların Mustafanın Evinin önünde
12 Yeni Kuyu Ayan Osmanın evinin Önünde
13 Hacıüsinner Kuyusu Kuşçuların hacıüsinin evinin yanı (Kapandı)
14 Şaban Kuyusu Ümmetlerin evin Karşısında 
15 Hacıamatlar Kuyusu Hacamatların evinin önünde
16 Ağalar Kuyusu Mescidin yanında
17 Hatca Kuyusu Burhan Özkan’ın evin önünde
18 Haceli Kuyusu Tenikecilerin evinin önünde
19 Hacamat Kuyusu Feyzilerin evin önünde
20 Durmuşlar Kuyusu Dericilerin Durmuşun evin yanında
21 Çavdarlar Kuyusu Hacı Mehmet’in evinin yanı
22 Orta Kuyu Gırçıman Osman’ın evinin yanında
23 Lefise Kuyu Hakkı Kansu’nun evinin yanında
24 Elekserler Kuyusu Yörük Oğlunun evinin önünde
25 Hacıkeller kuyusu Kürt Omarın evin önünde
26 Sapsızlar Kuyusu Mustafa Yıldırm’ın evin önünde
27 Kadir onbaşılar Kuyusu Kadironbaşıların evin önünde
28 Deliamatlar Kuyusu Gürkan Hocanın evin önünde
29 Kebiz kuyusu Şöför Üsinin bahçesinin arkasında(Kapandı)
30 Tahir Kuyusu Koca Osman gölünde( Kapandı )
31 Murat Kuyusu Dayılar yolunda isabey tahliyesinin dibinde
32 Şevke Kuyusu Azmak yolunda elmalığın yanında) 
33 Kör Kuyu Kızılcık Tepede Tahliyenin içinde (Kapandı)) 
34  Ayranlık Kuyusu  Eski Şenyayla yolunda

                                                             
                                                       BAŞA DÖN

şivemiz
GENELDE YÖREMİZDE GENELDE YÖREMİZDE GENELDE YÖREMİZDE
Araba,
Al
Ağabey
Akşam
Anahtar
Artık
Ateş
Ayakkabı
Ayçiçeği
Az
Baba
Bahçe duvarı
Salon
Bardak
Bugün
Buğday
Bunlar
Büyük
Cemaat
Çamaşır
Havlu
Taksi
Meh
Ağa
A'şam
Ana'tar
Gari
Ataş
Babıç/Uskar
Gündöndü
Cımık
Buba
Harım
Hayat
Kupa
Böyün
budi
Bunna
Böyük/gocaman
Comat
Eski
Peşkir
Doktor
Değirmen
Dede
Çaput
Çanta
Kaşık
Kavun
Kiraz
Koca/erkek
Kapı Önü
Küçük
Donmak
Dükkân
Yufka
Elbise
Elma
Koca
Erzak
Fakir
Soğan
Gömlek
Toktur
Dermen
Gocabuba
Çapıt
Çente
Gaşık
Kelek/Dülek
Kirez
Len/Herif
Eşik/seki
Güccük
Buymak
Düggen
Yuka
Urba
Alme
Adam
Katık
Fikare
Sovan
İşlik
Lastik
Leğen
Makas
Marul
Nane
Nine
Okul
Otomobil
Oynak
Fotoğraf
Getirmek
Hapis
Helva
Yara
Yağ
Tuvalet
Tabak
Şimdi
Misir
Sıkıntı
Tepsi
ilastık
İliyen
Sındı
Marıl
Nana
Gocana
Meddap
Tomafil
Cımbıldak
İresim/surat
Getirivemek
Mapus/Dam
Havla
Çıtlak
Yaa
Memişhane/hela
Sahan
Hindi
Bibi
Dayfalamak
Tepiski
Meediven merdimen incir yemiş Kiprit İspirte
Alel usül Berenarı        

BAŞA DÖN 

Köyümüzdeki sülale Lâkapları 

Lâkaplar Lâkaplar
Hasan çavuşlar
Akgönekler
Araplar 
Arifgadirler
Ataşağalar
Ayanosmanlar
Aynılar
Bostanlar
Cafarlar
Cemaller
Çatallar
Çavdarlar
Çeteler
Çolaklar
Çöteler
Dağallıismiller
Davıtlar
Dedeler
Dimbiller
Delamatlar
Dericiler
Dervişler
Durmuşlar
Edileler
Erecepler
Fevziler
Gabaklar
Garaosmanlar
Gocamusalar
Gocagulaklar
Gocavızlar
Hacalıgamışlar
Hacamatlar
Hacısülimanlar
Hamdiler
İncismiller
İresiller
Jandımasanlar
Gadılar
Gadirombaşılar
Garadeliler
Garayannar
Golsuzlar/Postalar
Kömürcüler
Kürtbekirler
Köseler
Kuşçular
Kürtler
Macırlar
Mamıthocalar
Mekriler
Memişler
Mıdıklar
Mısırlar
Necatiler
Necipler
Odabaşlar
Kör Omarlar
Omarhocalar
Palalar
Patırlar
Pelitler
Penzarlar
Sadikhocalar
Sapsızlar
Garaüsünler
Sepetciler
Sülüler
Sümenner
Şıkırlar
Tenikeciler
Topalizzetler
Topallar
Topcular
topalhasanlar
Uykucular
Ürüştüler
Yorgunlar
Yörükler
yusuflar
Zebiller
Ağalar/Ziyalar
                                                          
BAŞA DÖN

DEŞTİVANLAR
Eskiden Jandarmanın şimdiki kadar çok arabası yoktu bildiğim kadarı ile baklanda bir tane Cip vardı onunlada komutan gezerdi alt rütbeli komutanlar görevli oldukları zaman at ile ve normal çavuş ve iki askerler köye yayan gelir giderlerdi. Bu sebeple her köyde bir köy bekçisi olurdu. Ona da deştivan denilirdi ayrıca yine o zamanlar dağlarda çok bağ vardı oralara da sezonluk bekçi tutulurdu. Ne işe yarar? Kime lâzım olur bilmem ama işte altta bizim köy de bekçilik yapanların listesi.  
      ADI SOYADI
Abdullah Kaymaz
Adem  Işıklı
Bayram Gümüştekin
Cemal Aktay
Cengiz Dedecengiz
Durmuş Ali İlbasan
Halil Işık
Hasan Kılınç
Hüseyin Çavdar
İbrahim Derici
Mehmet Koldemir
Mustafa İlbasan
Mustafa Korkmaz
Mustafa Koldemir
Niyazi  Bayram
Osman Gencer
Sadettin Bağcı
Süleyman Oruç
Veli Kösehan

GEÇMİŞTEKİ HADİM KÖYÜ BERBERLERİ
1- AZİZ DEMİREL
2- ARİF ORUÇ
3- TAHSİN DEMİREL
4- İSMAİL GENCER
5- HALİT GENCER
6- HALİT TUĞRUL
7- SACİT TUĞRUL
8- HÜSEYİN GENCER (HACI BERBER)
9- MUSTAFA BİLGETEKİN
10-REMZİ KARAHAN
11-İZZET ÜRKMEZ
12-RAMAZAN BAŞKAYA
13-SALİH KOLDEMİR
14-OSMAN GÜLTAŞ
15-NAZMİ KÖSEHAN
16-YUSUF TUĞRUL
17-MUHAMMED OĞLU TUĞRUL
18-AHMET KORKMAZ
19-ALİ ORUÇ
Derleyen Hasan Gencer
BAŞA DÖN


 
atakoybaklan.tr.gg

atakoybaklan.tr.gg
ÇOK OKUNANLAR
Kaybettiklerimiz   Kanaat Önderleri
Geleneklerimiz Hüsamettin dede türbesi
Baklan Esnafları Öğretmenlarimiz

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol